Đặt hàng

Hiện tại khách hàng có thể đến trực tiếp các địa chỉ mua hàng của PROKA để mua hàng trực tiếp hoặc đặt hàng. Đồng thời chúng tôi tiếp nhận đơn hàng qua điện thoại:
Hiện tại chúng tôi hỗ trợ đặt hàng với 03 hình thức sau đây:

  • Đặt hàng trực tiếp tại cửa hàng
  • Đặt hàng trực tuyến
  • Đặt hàng qua hotline: 0316788644

Xác Nhận Đơn Hàng

Chúng tôi sẽ sử dụng các thông khách hàng cung cấp để tiến hành xác nhận đơn hàng.

Thay Đổi, Hủy Bỏ Giao Dịch tại

Trong mọi trường hợp quý khách đều có quyền hủy bỏ đơn hàng sau khi thực hiện các biện pháp sau:
Thông báo cho về việc hủy đơn hàng qua đường dây nóng 0316788644

Chương Trình Ưu Đãi

PROKA có áp dụng chương trình chiết khấu ưu đãi dành cho khách hàng tại từng thời điểm cụ thể khác nhau